List of Notices

S.N Date Title Action
1 2079-5-9 थप पाठ्यसामग्री तथा डिजिटल सामग्री मुल्यांकनको लागि पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना ReadMore
2 2079-5-6 माइक्रो बस भाडा सेवाका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र ReadMore
3 2079-4-18 मान्यता तथा समकक्षताका लागि आवेदन फारम अनलाइन मार्फत भर्ने सम्बन्धी सूचना ReadMore
4 2079-4-8 विज्ञसूची (ROSTER) तयारीका लागि निबेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ReadMore
5 2079-3-30 विषयगत कोर्डसम्बन्धी सूचना ReadMore
6 2079-3-30 नया पाठ्यक्रम अनुसार प्राविधिक तथा व्यसायिक धारतर्फका विषयकोड ११ र १२ ReadMore
7 2079-2-23 विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको अनुगमन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ReadMore
8 2079-1-21 विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ReadMore
9 2079-1-21 स्वीकृति रद्द गरेको सम्बन्धमा ReadMore
10 2079-1-14 थप पाठ्यसामग्री तथा डिजिटल सामग्री मुल्यांकनको लागि पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ReadMore
11 2078-12-21 शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि विद्यालय तह कक्षा १ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्यसम्बन्धी सूचना ReadMore
12 2078-12-9 मुद्रक तथा वितरकलाई कक्षा १-३ को पाठ्यपुस्तकको मुद्रित प्रति बुझ्न आउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ReadMore
13 2078-12-4 २०७८/२०७९ को विज्ञसूचीका लागि दर्ता तेस्रो पटक प्रकाशित नामावलीहरु ReadMore
14 2078-11-22 पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न मुद्राक तथा वितरक फोर्म/सस्थाहरु नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना ReadMore