List of Notices

S.N Date Title Action
1 2079-10-19 मान्यता तथा समकक्षता रद्द गरिएको जरुरी सूचना ReadMore
2 2079-10-18 पाठ्यसामग्री प्रकाशन सम्बन्धी कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको सम्बन्धमा ReadMore
3 2079-10-15 मुद्रक नवीकरण तथा सूचीकरण प्रस्ताव फाराम ReadMore
4 2079-10-9 पाठ्यसामग्री प्रकाशन सम्बन्धी कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको सम्बन्धमा ReadMore
5 2079-10-9 पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना ReadMore
6 2079-9-21 Equivalence Notice ReadMore
7 2079-9-5 पाठ्यसामग्री प्रयोग नगर्ने नगराउने सम्बन्धमा ReadMore
8 2079-8-29 मान्यता तथा समकक्षता सम्बन्धि सूचना ReadMore
9 2079-8-29 यो वेवसाईट अझै पनि विकास एवं परिमार्जनको चरणमा रहेकोले केहि सुझाव तथा पृष्ठपोषण भए प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं । ReadMore
10 2079-7-22 मान्यता तथा समकक्षता सम्बन्धि सेवा बन्द हुने सूचना ReadMore
11 2079-7-18 माइक्रो बस भाडा सेवाका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र ReadMore
12 2079-5-29 म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ReadMore
13 2079-5-28 शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारे सूचना ReadMore
14 2079-5-26 निर्णय कार्यन्यायन सम्बन्धी अत्यान्न्त जरुरी सूचना ReadMore
15 2079-5-23 पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरबाट शैक्षिक सत्र २०७९/८० का लागि सुचिकृत भएका विषयगत विज्ञहरुको (ROSTER) नामावली ReadMore