२०८०-७-१४
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरको शैक्षिक सत्र २०८०/८१ को लागि छनौट भएका विषयगत विज्ञहरुको दोस्रो (Roster) सूची
२०८०-६-२३
शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना !
२०८०-६-२३
मातृभाषा/स्थानीय विषयका पाठ्यक्रम उपलब्धतासम्बन्धी सूचना !
२०८०-५-२४
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरको शैक्षिक सत्र २०८०/८१ को लागि स्वीकृत विषयगत विज्ञहरुको (Roster) सूची
२०८०-५-१०
मान्यता र समकक्षता बारेमा सोधपुछको लागि कृपयाँ सम्पर्क न. : ९७७-१-६६३४११९, इमेल ठेगाना: nepalequivalency@moecdc.gov.np
२०८०-४-९
विज्ञ सूची (Roaster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्नेसम्बन्धी सूचना
२०८०-४-१
चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको सूचना
सम्पूर्ण सूचना हेर्नुहोस्