बिद्यार्थी
बिद्दालयमा अध्ययन गर्दै एक बिद्यार्थी
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भवन
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भवन परिसरको एक झलक
बिद्यार्थी
किताबका साथ एक बिद्यार्थी
केन्द्रको पुस्तकालय
केन्द्रको पुस्तकालयको एक दृश्य

केन्द्रको वेबसाइटमा स्वागत छ !

SN News Task
1. पाठ्यक्रम गतिबिधी २०७२ असार बर्ष १७ अक ३ View
2. माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम (कक्षा ९–१०), २०७१ तथा पाठ्य पुस्तक कार्यान्वयन सम्बन्धी सबै सरोकावरवालाहरूलाई अत्यन्त जरुरी सूचना View
3. शैक्षिक सत्र २०७३ देखि ३ वर्षका लागि थप पाठ्य सामग्रीका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पहिलो चरणमा स्वीकृत प्राप्त सामग्रीहरु View
4. विद्यालय शिक्षामा अक्षरांकन पद्दति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२  View
5. विज्ञ सूची (ROSTER) तयारीका लागि नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
6. माइक्रो बस(हायस)भाडामा लिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना View
7. विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाई अनुमति पत्र प्राप्त गर्न मुद्रकहरुलाई धरौटी तथा राजस्व दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना View
8. विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक्र तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना View
सि.नं. बुलेटिन मिति कार्य 
1. बुलेटिन 2069 Final हेर्नुहोस्
2. बुलेटिन 2069 Kartik-Chaitra (Joint) हेर्नुहोस्
3. बुलेटिन 2068 Chaitra हेर्नुहोस्
4. बुलेटिन 2068 Kartik हेर्नुहोस्
5. बुलेटिन 2067 Chaitra हेर्नुहोस्
6. बुलेटिन 2066 Chaitra हेर्नुहोस्
7. बुलेटिन 2066 Kartik हेर्नुहोस्
8. बुलेटिन 2065 Baisakh हेर्नुहोस्
9. बुलेटिन 2064 Kartik हेर्नुहोस्
सि.नं. प्रेस बिज्ञप्ती मिति कार्य 
1. 2070-01-04 हेर्नुहोस्
Our Survey Question: यस वर्षको एस. एल.सि. मा प्राविधिक धारतर्फका विषयमा लागु भएको र आगामि बर्ष देखि साधाहरण धारतर्फका बिषयमा लागु हुन गैरहेको अक्षराङ्‌क पद्धति ( Letter grading system) तपाइलाई कस्तो लागेको छ ?
धेरै राम्रो छ यसले विद्‌यार्थीलाई मानसिक दबाब कम पार्दछ । - 50%
राम्रो छ तर "B" र"C" को Grading gap " धेरै छ अझ सुधार गरी लागु गर्नु पर्छ। - 16.7%
ठिकै छ Numerical grading मा जस्तो Accurate Number थाहा हुदैन । - 16.7%
पुरानै Numerical grading System लाई सुधार गरी लागु गर्दा उपयुक्त हुन्छ । - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended